Regulamentul cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor", conform anexei nr.1;
Telefon
Fax
Adresa : Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47
Copyright © 2020 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice