Monitorul Oficial Nr. 054 din 18.04.2002,
Prezentul regulament este elaborat în corespundere cu prevederile Convenţiei pentru protecţia stratului de ozon, încheiată la Viena în anul 1985, şi ale Protocolului referitor la substanţele care distrug stratul de ozon, încheiat la Montreal în anul 1987, la care a aderat Republica Moldova (Hotărîrea Parlamentului nr. 966-XIII din 24 iulie 1996), precum şi în temeiul Legii nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător.
Telefon
Fax
Adresa : Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47
Copyright © 2020 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice