Monitorul Oficial Nr. 043 din 03.08.1995,
Prezenta lege reglementează modul de creare a zonelor de protecţie a apelor şi a fîşiilor riverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă,regimul de folosire şi activitatea de ocrotire a lor. Sub incidenţa ei nimeresc toate persoanele juridice şi fizice, inclusiv cele străine.
Telefon
Fax
Adresa : Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47
Copyright © 2020 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice