Monitorul Oficial Nr. 50-52 din 20.05.1999,
Prin prezenta lege se stabileşte cadrul juridic al organizării şi desfăşurării jocurilor de noroc în Republica Moldova.
Telefon
Fax
Adresa : Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47
Copyright © 2020 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice