Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase; politica de stat în domeniul activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase; scopurile, principiile şi particularităţile reglementării de către stat a activităţilor persoanelor juridice şi fizice în acest domeniu; atribuţiile autorităţilor publice; statutul supravegherii marcării de stat; controlul de stat asupra producerii, utilizării şi circulaţiei metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.
Telefon
Fax
Adresa : Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47
Copyright © 2020 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice