Prezentul raport este întocmit în vederea îndeplinirii prevederilor art.7 alin.(2) lit. h) (în scopul realizării activităților atribuite conform prezentei legi în competența Camerei, aceasta îndeplinește următoarele atribuții: generalizează experiența în domeniul de competență și prezintă Ministerului Economiei dări de seamă anuale privind activitatea sa) al Legii nr.451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător. Pentru perioada de referință, a fost asigurată continuitatea procesului de reformă a cadrului de licențiere, în conformitate cu Programul de activitate al Guvernului ”Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare”, ce prevede eliminarea constrîngerilor de ordin administrativ în mediul de afaceri. În perioada anului 2011, totalitatea procedurilor de reglementare a activității de întreprinzător, tangente eliberării licenţelor, ţinerii dosarelor de licenţiere şi a registrelor de licenţe, controlului asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere, au fost realizate de către Cameră în strictă corespundere cu principiile de bază ale licențierii (art. 3 din Legea nr. 451/2001).
Telefon
Fax
Adresa : Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47
Copyright © 2020 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice