E-Licențierea – un pas bun și util pentru toți agenții economici                                                                                                                                                                                
.


Serviciul„e-Licenţiere” este un serviciu care permite depunerea declaraţiilor/cererilor pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenţei în regim online.

Serviciul„e-Licenţiere” este unul favorabil solicitanţilor şi titularilor de licenţăprin:

· solicitarea licențelor înformat electronic, fără deplasarela Chişinău;

· accesul liber de la orice calculator conectat la Internet, fără instalarea unor programe suplimentare;

· interfaţa sistemului permite efectuarea rapidă a operațiunile dorite;

· conexiunea permanentă cu Camerade Licenţiere prin intermediul Internetului 24 de ore din 24, 7 zile din săptămîmă;

· navigarea simplă și intuitivă a site-ului Camerei: www.licentiere.gov.md, rubrica “Aplică acumpentru e-Licenţiere”, fiind condusi în continuare de meniu;

· examinarea operativă a declaraţieide către Camera de Licenţiere cu anunţarea prine-mail despre decizia autorităţii;

· achitarea taxei pentrulicență la orice bancă, cu posibilitatea livrării decătre Cameră a formularului licenţei prin poştă la adresa solicitată;

· simplitate, accesibilitate, la îndemînaoricui, fără bariere birocratice.

În perioada 01.01.2013 – 25.06.2013, Camera a reuşit să asigure recepţionareaonline a 25 la sută din numărul total al declaraţiilor/cererilor depuse. Însă, pînă la finele anului 2015, Camera îşi propune extinderea acestui indicator pînă la60%.


Telefon
Fax
Adresa : Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47
Copyright © 2020 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice