1. Hotărîrea Guvernului cu privire la importul în regim preferențial al unor tipuri de zahăr nr. 134 din 10.02.2009  -  (descarcă PDF)

2. Documentele necesare pentru obținerea autorizațiilor -  (descarcă PDF)

3. Pozițiile tarifare a produselor care cad sub incidența Regulamentului cu privire la importul în regim preferențial a unor tipuri de zahăr, aprobat prin H.G. nr.134 din 10.02.2009  -  (descarcă JPG)

Notă: Potrivit pct. 4 din Regulamentul cu privire la importul în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 10.02.2009 cu privire la importul în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr, cantităţile de zahăr şi produse zaharoase şi perioada importului în regim preferenţial sunt stabilite, trimestrial, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Uniunea Producătorilor de Zahăr din Republica Moldova, reieşind din volumul de producţie al întreprinderilor autohtone, consumul pieţei interne şi potenţialul de export.

Reieşind din volumul de producţie al întreprinderilor autohtone, pentru trimestrul I al anului 2011 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin scrisoarea nr. 19/288 din 04.01.11, a evocat lipsa necesităţii pieţei interne de zahăr şi produse zaharoase de import.

        

11223.jpg

Telefon
Fax
Adresa : Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47
Copyright © 2019 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice