A fost dat startul concursului pentru ocuparea funcţiei de Director al „AGENŢIEI SERVICII PUBLICE”. Dosarele pentru înscriere pot fi depuse la sediul Cancelariei până la data de 12 iulie 2017, ora 16-00.

         Candidaţii trebuie să deţină cetăţenia Republicii Moldova, să cunoască limba română, să fie licenţiat îndrept sau economie, să deţină experienţă profesională în funcţii de conducerede minim 5 ani şi să nu aibă antecedente penale.

         Lista completă a cerinţelor şi informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului au fost plasate pe pagina oficială a Cancelariei de Stat .Detalii Pentru informaţii suplimentare,doritorii pot suna la numărul de telefon 022-250-304.

         Anunţul referitor la data,locul şi ora desfăşurării interviului va fi plasat pe pagina web a Cancelariei cu cel puţin trei zile înaintea datei de desfăşurare. Rezultatele finale ale concursului vor fi anunţate până în data de 17 iulie 2017. Mandatul directorului „AGENŢIEI SERVICII PUBLICE” va fi de 5 ani. 

Telefon
Anticamera - 022 82 07 55
Informaţii - 022 82 07 50
Linia Anticoruptie: - 82 07 67
Fax +373 22 27 72 76
Adresa : Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare, 124
Copyright © 2017 CAMERA DE LICENŢIERE în subordinea Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate.