Potrivit prevederilor art. 28 alin. (5) din Legea nr. 131-XVI  din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier, evaluarea unităţilor de instruire se efectuează după un an de la eliberarea licenţei de activitate, după finalizarea a cel puţin unui curs de instruire pentru fiecare dintre categoriile de vehicule pentru care este permisă instruirea, soldat cu susţinerea examenului de absolvire, dar nu mai tîrziu de 1,5 ani de la eliberarea licenţei.

După expirarea termenului menţionat, Camera va iniţia procedura de suspendare a licenţelor pentru activitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier, în conformitate cu art. 26 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 131/2007.

Telefon
Fax
Adresa : Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47
Copyright © 2021 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice