Camera de Licenţiere informează că, justificând cudispoziţiile art. 48 lit.o) al Legii nr. 150 din 17.07.2014 – Codultransporturilor rutiere, este absolut necesară deţinerea de către operatorii detransport rutier a certificatelor ceconfirmă faptul că serviciile de transport rutier sunt prestate în conformitatecu documentele normative valabile în Republica Moldova (certificatul deconformitate şi/sau certificatul sistemului de management), ce urmează a fiverificate în acţiunile de control (cu caracter planificat sau inopinat) asuprarespectării condiţiilor de licenţiere pentru activitatea de transport rutier.În acest context, în virtutea atribuţiilor funcţionale, solicitămrespectuos, tuturor entităţilor licenţiate pe domeniul transporturilor rutiere,conformarea rigorilor legale, în caz contrar devine inevitabilă exercitareaacţiunilor sancţionatorii de suspendare a activităţii de întreprinzător.

Telefon
Fax
Adresa : Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47
Copyright © 2021 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice