ÎN ATENŢIA OPERATORILOR DE TRANSPORT RUTIER !!!

 

Camera de Licenţiere informează că, justificând cu dispoziţiile art. 11 alin. (6) din Legea nr. 235-XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, prin Deciziile autorităţii de licenţiere, au fost emise Notificări despre lipsa dovezii îndeplinirii condiţiei de capacitate financiară, pentru vehiculele rutiere pentru care au fost solicitate copiile conforme a licenţei de transport rutier (se probează prin capitalul propriu, confirmat prin copia legalizată a ultimului bilanţ contabil înregistrat la organele fiscale sau de statistică), în sensul prevederilor stabilite la art. art. 19 alin. (2) şi (3), 23 alin. (2) lit. b) şi 24 alin. (1) ale Legii nr. 150 din 17.07.2014 (Codul transporturilor rutiere).

În condiţiile neonorării de către titularii licenţiaţi pe domeniul transportului rutier în trafic internaţional, a angajamentelor asumate, Camera va purcede la suspendarea licenţei (cu ulterioara retragere a actului permisiv), prin care a fost permisă iniţierea şi/sau desfăşurarea activităţii antreprenoriale de transport rutier în trafic internaţional.

Concomitent, Camera de Licenţiere va informa Serviciul Vamal despre imposibilitatea exercitării activităţii de întreprinzător, pentru motivele expuse supra.

Telefon
Fax
Adresa : Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47
Copyright © 2021 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice