Benzi RSS

 

 

Eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, retragerea licenţelor, gestionarea Registrului de licenţiere
 
Prima / 28 - Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate
28 - Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate
L E G E privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10-XVI din 03.02.2009
16.08.2012 Monitorul Oficial nr.67/183 din 03.04.2009
Prezenta lege reglementează organizarea supravegherii de stat a sănătăţii publice, stabilind cerinţe generale de sănătate publică, drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice şi modul de organizare a sistemului de supraveghere de stat a sănătăţii publice.
 
L E G E cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.92
08.08.2012 Monitor nr.2/33 din 28.02.1994
Prezenta Lege stabileşte agenţii economici care au dreptul, în numele lor (firmelor lor), să desfăşoare activitate de antreprenoriat în Republica Moldova şi determină principiile juridice, organizatorice şi economice ale acestei activităţi.
 
LEGE Nr. 102 din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
23.02.2012
Prezenta lege reglementează măsurile privind realizarea strategiilor şi politicilor de menţinere a unui nivel înalt al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii, privind protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prevenirea şomajului şi combaterea efectelor lui sociale.
 
HOTĂRÎRE Nr. 1077 din 20.11.1997 cu privire la angajarea provizorie a lucrătorilor migranţi
23.02.2012
În textul hotărîrii sintagma "Departamentul Migraţiune pe lîngă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin sintagma "Serviciul de Stat Migraţiune pe lîngă Guvern",
 
L E G E privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451-XV din 30.07.2001
08.08.2008 Republicat: Monitorul Oficial nr.26-28/95 din 18.02.2005, pag.10 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.108-109/836 din 06.09.2001
Prezenta lege determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, stabileşte genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere şi este orientată spre asigurarea respectării condiţiilor, stabilite prin lege pentru desfăşurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere.
 
Prima / 28 - Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate
Adresa:
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare, 124

Noutăți   |   Despre Camera de Licenţiere   |   Transparenţa decizională   |   Informaţii publice   |   Acte juridice   |   Acţiuni anticorupție   |   Acțiuni de prevenire a spălării banilor   |   Decizii   |   Titulari de licență din Transnistria   |   Control de stat   |   Privare de dreptul la activitate   |   Autorizații   |   Funcţii vacante   |   Arhivă
Telefon:
Anticamera - 022 82 07 55
Informaţii - 022 82 07 50
Linia Anticoruptie: - 82 07 67

Fax:
+373 22 27 72 76
Copyright © 2017 CAMERA DE LICENŢIERE în subordinea Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
Actualizat la: 21.09.2017

Particpant la concursul WebTop
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran
Vizitatori: 906659

 
sus