Benzi RSS

 

 

Eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, retragerea licenţelor, gestionarea Registrului de licenţiere
 
Prima / 27 - Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private (pentru instituţiile nou-create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate
27 - Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private (pentru instituţiile nou-create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate
L E G E privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10-XVI din 03.02.2009
16.08.2012 Monitorul Oficial nr.67/183 din 03.04.2009
Prezenta lege reglementează organizarea supravegherii de stat a sănătăţii publice, stabilind cerinţe generale de sănătate publică, drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice şi modul de organizare a sistemului de supraveghere de stat a sănătăţii publice.
 
L E G E privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV din 13.03.2003
08.08.2012 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.126-131/507 din 27.06.2003
Prezenta lege stabileşte bazele juridice pentru protejarea de către stat a persoanelor în calitatea lor de consumatori.
 
LEGE Nr. 411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătăţii
23.02.2012
Legislaţia privind ocrotirea sănătăţii
 
LEGE Nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic
23.02.2012
Prezenta lege stabileşte bazele juridice şi reglementează condiţiile organizatorice şi formele exercitării profesiunii de medic.
 
LEGE Nr. 552 din 18.10.2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate
23.02.2012
Prezenta lege stabileşte principiile de bază şi modul de evaluare şi acreditare a unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice.
 
LEGE Nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului
23.02.2012
Prezenta lege are drept scop consolidarea drepturilor fundamentale ale omului în sistemul serviciilor de sănătate, asigurarea respectării demnităţii şi integrităţii pacientului şi sporirea rolului participativ al persoanelor la adoptarea deciziilor de sănătate.
 
L E G E cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.92
08.08.2008 Monitor nr.2/33 din 28.02.1994
Prezenta Lege stabileşte agenţii economici care au dreptul, în numele lor (firmelor lor), să desfăşoare activitate de antreprenoriat în Republica Moldova şi determină principiile juridice, organizatorice şi economice ale acestei activităţi. Prezenta Lege nu se extinde asupra persoanelor juridice şi asupra persoanelor fizice care desfăşoară o altă activitate decît cea de antreprenoriat
 
LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
08.08.2008 Republicat: Monitorul Oficial nr.26-28/95 din 18.02.2005, pag.10 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.108-109/836 din 06.09.2001
Prezenta lege determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, stabileşte genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere şi este orientată spre asigurarea respectării condiţiilor, stabilite prin lege pentru desfăşurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere.
 
Prima / 27 - Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private (pentru instituţiile nou-create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate
Adresa:
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47

Noutăți   |   Despre Camera de Licenţiere   |   Transparenţa decizională   |   Informaţii publice   |   Acte juridice   |   Acţiuni anticorupție   |   Acțiuni de prevenire a spălării banilor   |   Decizii   |   Titulari de licență din Transnistria   |   Control de stat   |   Privare de dreptul la activitate   |   Autorizații   |   Funcţii vacante   |   Arhivă
Copyright © 2021 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice
Actualizat la: 16.07.2018
Creat de Brand.md
Vizitatori: 1404325

 
sus