Benzi RSS

 

 

Eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, retragerea licenţelor, gestionarea Registrului de licenţiere
 
Prima / 25 - Activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice (pentru întreprinderile şi instituţiile nou-create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate
25 - Activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice (pentru întreprinderile şi instituţiile nou-create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate
LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
22.02.2012
Prezenta lege determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, stabileşte genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere şi este orientată spre asigurarea respectării condiţiilor, stabilite prin lege pentru desfăşurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere.
 
LEGE Nr. 1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică
22.02.2012
Activitatea farmaceutică este reglementată de prezenta lege şi de alte acte legislative care vizează activitatea farmaceutică.
 
LEGE Nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementarea activităţii de întreprinzător
22.02.2012
Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea principiilor de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, procedura de revizuire a actelor normative potrivit acestor principii. Prezenta lege nu se referă la activitatea de întreprinzător din domeniul financiar (bancar şi nebancar).
 
LEGE Nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
22.02.2012
Prezenta Lege stabileşte agenţii economici care au dreptul, în numele lor (firmelor lor), să desfăşoare activitate de antreprenoriat în Republica Moldova şi determină principiile juridice, organizatorice şi economice ale acestei activităţi.
 
LEGE Nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice
22.02.2012
Prezenta lege reglementează organizarea supravegherii de stat a sănătăţii publice, stabilind cerinţe generale de sănătate publică, drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice şi modul de organizare a sistemului de supraveghere de stat a sănătăţii publice.
 
LEGE Nr. 382 din 06.05.1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor
22.02.2012
Prezenta lege are ca obiectiv promovarea politicii de stat în problema circulaţiei substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor, ocrotirea sănătăţii omului, asigurarea securităţii sociale şi de stat.
 
LEGE Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor
22.02.2012
Prezenta lege stabileşte bazele juridice pentru protejarea de către stat a persoanelor în calitatea lor de consumatori.
 
LEGE Nr. 411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătăţii
22.02.2012
Legislaţia privind ocrotirea sănătăţii
 
LEGE Nr. 552 din 18.10.2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate
22.02.2012
Prezenta lege stabileşte principiile de bază şi modul de evaluare şi acreditare a unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice.
 
HOTĂRÎRE Nr. 603 din 02.07.1997 despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice
22.02.2012
Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.52 – 53, art.368), Legea nr. 1456-XII din  25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59- 61, art.200), Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 53-54, art. 426), Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 22 iunie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 105-106, art. 582) şi este executoriu pentru toate instituţiile farmaceutice (producători, depozite, farmacii şi filialele acestora) indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
 
HOTĂRÎRE Nr. 85 din 25.01.2006 cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor"
22.02.2012
Regulamentul cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor", conform anexei nr.1;
 
HOTĂRÎRE Nr. 128 din 06.02.2006 cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori
22.02.2012
În scopul realizării prevederilor Legii nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73-77, art. 339), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
 
Prima / 25 - Activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice (pentru întreprinderile şi instituţiile nou-create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate
Adresa:
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47

Noutăți   |   Despre Camera de Licenţiere   |   Transparenţa decizională   |   Informaţii publice   |   Acte juridice   |   Acţiuni anticorupție   |   Acțiuni de prevenire a spălării banilor   |   Decizii   |   Titulari de licență din Transnistria   |   Control de stat   |   Privare de dreptul la activitate   |   Autorizații   |   Funcţii vacante   |   Arhivă
Copyright © 2021 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice
Actualizat la: 16.07.2018
Creat de Brand.md
Vizitatori: 1404331

 
sus