Benzi RSS

 

 

Eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, retragerea licenţelor, gestionarea Registrului de licenţiere
 
Prima / 14 - Extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile
14 - Extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile
LEGE Nr. 213 din 13.07.2006 pentru modificarea şi completarea Codului subsolului nr.1511-XII din 15 iunie 1993
24.07.2012
Prezentul cod reglementează relaţiile miniere în vederea asigurării folosirii raţionale şi complexe a subsolului pentru satisfacerea necesarului de materie primă minerală şi altor necesităţi ale economiei naţionale, protecţiei subsolului, asigurării securităţii lucrărilor la folosirea subsolului, precum şi apărării drepturilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
 
Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (Nr. 851-XIII din 29.05.1996)
29.05.2012 Monitorul Oficial Nr. 52-53 din 08.08.1996
Prezenta lege stabileşte, în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, cu Legea privind protecţia mediului înconjurător şi cu alte acte legislative în vigoare, scopurile, sarcinile şi principiile expertizei ecologice şi evaluării impactului asupra mediului înconjurător, precum şi regulile de bază privind organizarea şi efectuarea acestora.
 
Hotărîrea Guvernului cu privire la studierea, utilizarea şi protecţia apelor minerale (Nr. 632 din 18.05.2002)
18.05.2012 Monitorul Oficial Nr. 069 din 30.05.2002
În scopul folosirii raţionale şi protecţiei resurselor hidrominerale ale Republicii Moldova şi respectării drepturilor consumatorilor la o producţie de calitate şi inofensivă, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: Se aprobă Regulamentul cu privire la studierea, utilizarea şi protecţia apelor minerale pe teritoriul Republicii Moldova (se anexează).
 
Legea cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (Nr. 440-XIII din 27.04.1995)
27.04.2012 Monitorul Oficial Nr. 043 din 03.08.1995
Prezenta lege reglementează modul de creare a zonelor de protecţie a apelor şi a fîşiilor riverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă,regimul de folosire şi activitatea de ocrotire a lor. Sub incidenţa ei nimeresc toate persoanele juridice şi fizice, inclusiv cele străine.
 
LEGE Nr. 803 din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase
22.02.2012
Prezenta lege consfinţeşte bazele juridice, economice şi sociale pentru asigurarea funcţionării obiectelor industriale periculoase în condiţii de siguranţă şi are drept scop prevenirea avariilor la obiectele industriale periculoase şi asigurarea pregătirii agenţilor economici, care desfăşoară activităţi la aceste obiecte, în vederea localizării şi lichidării efectelor avariilor industriale şi catastrofelor cu caracter tehnogen, protecţiei populaţiei şi a mediului înconjurător.
 
LEGE Nr. 78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare
22.02.2012
Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind producerea, prelucrarea şi distribuirea produselor alimentare, precum şi reglementează condiţiile de bază privind circuitul acestor produse, inclusiv asigurarea inofensivităţii lui, în scopul ocrotirii sănătăţii omului, protecţiei intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte produsele alimentare, promovării unor practici echitabile în comerţul cu produse alimentare.
 
LEGE Nr. 1543 din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile
22.02.2012
Prezenta lege stabileşte modul de creare şi de ţinere a cadastrului bunurilor imobile, prin care se asigură recunoaşterea publică a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, ocrotirea de către stat a acestor drepturi, susţinerea sistemului de impozitare şi a pieţei imobiliare.
 
LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
22.02.2012
Prezenta lege determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, stabileşte genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere şi este orientată spre asigurarea respectării condiţiilor, stabilite prin lege pentru desfăşurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere.
 
Prima / 14 - Extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile
Adresa:
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47

Noutăți   |   Despre Camera de Licenţiere   |   Transparenţa decizională   |   Informaţii publice   |   Acte juridice   |   Acţiuni anticorupție   |   Acțiuni de prevenire a spălării banilor   |   Decizii   |   Titulari de licență din Transnistria   |   Control de stat   |   Privare de dreptul la activitate   |   Autorizații   |   Funcţii vacante   |   Arhivă
Copyright © 2021 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice
Actualizat la: 16.07.2018
Creat de Brand.md
Vizitatori: 1404325

 
sus