Benzi RSS

 

 

Eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, retragerea licenţelor, gestionarea Registrului de licenţiere
 
Prima / 11 - Transportul auto de călători în folos public
11 - Transportul auto de călători în folos public
LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
22.02.2012
Prezenta lege determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, stabileşte genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere şi este orientată spre asigurarea respectării condiţiilor, stabilite prin lege pentru desfăşurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere.
 
HOTĂRÎRE Nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere
22.02.2012
Regulamentul circulaţiei rutiere (în continuare − Regulamentul) cuprinde normele ce determină circulaţia vehiculelor şi pietonilor pe drumurile publice ale Republicii Moldova, precum şi pe teritoriile adiacente acestora. Respectarea prezentului Regulament va garanta securitatea tuturor participanţilor la trafic, protecţia mediului, ocrotirea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, precum şi apărarea proprietăţii acestora.
 
HOTĂRÎRE Nr. 854 din 28.07.2006 cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje
22.02.2012
Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje (denumit în continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu art. 2 al Codului transporturilor auto, aprobat prin Legea nr.116-XIV din 29 iulie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.90-91, art.581) şi stabileşte condiţiile principale de efectuare pe teritoriul Republicii Moldova şi în afara ţării a transporturilor de călători (pasageri) şi bagaje cu mijloacele de transport auto, fiind obligatoriu pentru agenţii transportatori-titulari de licenţe (denumiţi în continuare agenţi transportatori), precum şi pentru întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi persoanele care beneficiază de serviciile transportului auto (denumiţi în continuare beneficiari).
 
LEGE Nr. 116 din 29.07.1998 pentru aprobarea Codului transporturilor auto
22.02.2012
Prezentul cod are drept scop reglementarea activităţii în domeniul transporturilor auto şi stabilirea drepturilor, obligaţiilor şi răspunderii agenţilor transportatori, care prestează în Republica Moldova servicii de transport auto, şi ale persoanelor fizice şi juridice, care beneficiază de atare servicii.
 
LEGE Nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic
22.02.2012
Prezenta lege stabileşte bazele juridice şi reglementează condiţiile organizatorice şi formele exercitării profesiunii de medic.
 
Prima / 11 - Transportul auto de călători în folos public
Adresa:
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, Pușkin, 47

Noutăți   |   Despre Camera de Licenţiere   |   Transparenţa decizională   |   Informaţii publice   |   Acte juridice   |   Acţiuni anticorupție   |   Acțiuni de prevenire a spălării banilor   |   Decizii   |   Titulari de licență din Transnistria   |   Control de stat   |   Privare de dreptul la activitate   |   Autorizații   |   Funcţii vacante   |   Arhivă
Copyright © 2021 Direcţia licenţiere a unităţilor de drept din cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice
Actualizat la: 16.07.2018
Creat de Brand.md
Vizitatori: 1404328

 
sus